Schantz Datautveckling AB

Databaser, Utbildning och Tillämpningar ...

Hem på svenskaHome in english

Copyright © 1991 Schantz Datautveckling AB

Senior Konsult - Göran Schantz

· Kompetent datautvecklare, specialiserad på MS Access/SQL server / VB, med 15+ års erfarenhet av projektledning / utveckling av affärslösningar.

· Erfaren i alla utvecklingsfaser av kompletta kundanpassade tillämpningar som utvecklare av ett flertal affärssystem, i både större och mindre företag.

· Yrkesmässig framgångsrik erfarenhet av coachning och utbildning, med fokus på kundens behov.Successful professional experience in coaching and training, focused on customer needs.